“Verlost te zijn uit de gevangenschap van de grond betekent voor de boom geen vrijheid”
Rabindranâth Tagore (1861-1941) Indiaas dichter


Mijn naam is Marjan Meddens; huisarts en huisarts-docent, werkzaam in het centrum voor integratieve geneeskunde Hypericon in Nijmegen. Op een praktische manier combineer ik het universitaire denken met het werken vanuit hart en ziel. Ik zie in mijn werk hoe sterk familiekrachten kunnen zijn en hoe ze met deze methode op een milde manier beinvloed kunnen worden.

Door deze workshops wil ik graag mensen (nader) laten kennismaken, met deze prachtige manier om levensvragen te zien, en er mee te werken.

Eendaagse: “Familie -opstellingen”
Op 6 mei was een workshop gepland in de leefstijlkliniek Rotterdam -Wijnbrugstraat 389 3011 XW - van 9.00-16.30 uur;
deze kan vanwege de Coronamaatregelen natuurlijk niet doorgaan.
Zodra we weten wanneer en hoe de lock-down versoepeld wordt, zullen we een nieuwe datum op deze site zetten.
Met dank voor Uw begrip.

Aanmelden via: marjan_meddens@hotmail.com

_______________________________________________
Bevrijd jezelf
van verstrikkende
familierelaties

Een artikel uit ‘Medisch Dossier’,

Iedereen heeft een eigen plek binnen een gezin en binnen een familie.
Als het goed is, dan is dat een passende. Deze positie heeft indrukwekkend
veel invloed en blijft doorwerken. Onbewust. Wie in het leven vastloopt of steeds
hetzelfde probleem tegenkomt, zou het antwoord kunnen vinden in de eigen familiaire
verhoudingen. Systemisch werk maakt dat mogelijk. Dat is een therapeutische methode
die beter bekend is onder de naam ‘Familieopstellingen’, en is ontwikkeld door de Duitse psychiater
Bert Hellinger.

Lees meer -->


Familie opstellingen
Familie opstellen is een methode om verandering te brengen in een probleem of vastzittend thema van iemand. De methode is opgezet door Bert Hellinger; en in de afgelopen decennia verspreid in Europa en daarbuiten.

Allemaal worden we in een familie geboren en we behoren tot dit systeem. In de loop van het leven kunnen we tot een nieuw systeem gaan behoren als we iets aangaan met andere mensen of kinderen krijgen. Het kan zijn dat we dit beleven in liefde en vrije verbondenheid; maar ook kan het zwaar voelen of niet verbonden. Meestal is er dan een verstrikking. Bewust en onbewust kan een verstrikking invloed hebben op iemands leven: bijv. een terugkerende somberheid of onrust; het niet kunnen vinden van een eigen plek in partnerschap of werk. In een opstelling, waarbij door middel van plaatsvervangers iemands systeem letterlijk in de ruimte opgesteld wordt, is de begeleider bezig om voor iedereen de juiste plek te vinden. Deze
nieuwe ordening wordt vaak als helend beleefd. Het probleem of de vraag die ingebracht wordt, hoeft niet rechtstreeks met familie te maken te hebben. Enerzijds omdat het verband niet altijd bij voorbaat duidelijk zal zijn; anderzijds omdat het ook mogelijk is om een ander systeem dan de familie op te stellen: soms stellen we abstracte begrippen op, als “de dood “ of “het verlangen”.

Hoe gaat een familieopstelling?
Er wordt gewerkt in een groep van 8 tot 16 personen, waarvan er één zijn of haar thema en vraag inbrengt. Door middel van een kort gesprek wordt de vraag verhelderd, waarna de vraagsteller uit de groep plaatsvervangers kiest voor belangrijke personen uit diens familie of systeem.
Het wonderlijke is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. De begeleider zoekt dan, o.a. door de positie van de plaatsvervangers te veranderen, naar een voor ieder passende plek. Rituele uitspraken kunnen dit proces ondersteunen.