“Verlost te zijn uit de gevangenschap van de grond betekent voor de boom geen vrijheid”
Rabindranâth Tagore (1861-1941) Indiaas dichter


Mijn naam is Marjan Meddens; huisarts en huisarts-docent, werkzaam in het centrum voor integratieve geneeskunde Hypericon in Nijmegen. Op een praktische manier combineer ik het universitaire denken met het werken vanuit hart en ziel. Ik zie in mijn werk hoe sterk familiekrachten kunnen zijn en hoe ze met deze methode op een milde manier beinvloed kunnen worden.

Door deze workshops wil ik graag mensen (nader) laten kennismaken, met deze prachtige manier om levensvragen te zien, en er mee te werken.

Workshop familieopstellingen:

Workshops opstellingen momenteel alleen op afspraak.

Kijk ook op de website van het Han Fortmanncentrum voor nieuwe data

Familie opstellingen
Familie opstellen is een methode om verandering te brengen in een probleem of vastzittend thema van iemand. De methode is opgezet door Bert Hellinger; en in de afgelopen decennia verspreid in Europa en daarbuiten.

Allemaal worden we in een familie geboren en we behoren tot dit systeem. In de loop van het leven kunnen we tot een nieuw systeem gaan behoren als we iets aangaan met andere mensen of kinderen krijgen. Het kan zijn dat we dit beleven in liefde en vrije verbondenheid; maar ook kan het zwaar voelen of niet verbonden. Meestal is er dan een verstrikking. Bewust en onbewust kan een verstrikking invloed hebben op iemands leven: bijv. een terugkerende somberheid of onrust; het niet kunnen vinden van een eigen plek in partnerschap of werk. In een opstelling, waarbij door middel van plaatsvervangers iemands systeem letterlijk in de ruimte opgesteld wordt, is de begeleider bezig om voor iedereen de juiste plek te vinden. Deze
nieuwe ordening wordt vaak als helend beleefd. Het probleem of de vraag die ingebracht wordt, hoeft niet rechtstreeks met familie te maken te hebben. Enerzijds omdat het verband niet altijd bij voorbaat duidelijk zal zijn; anderzijds omdat het ook mogelijk is om een ander systeem dan de familie op te stellen: soms stellen we abstracte begrippen op, als “de dood “ of “het verlangen”.

Hoe gaat een familieopstelling?
Er wordt gewerkt in een groep van 8 tot 16 personen, waarvan er één zijn of haar thema en vraag inbrengt. Door middel van een kort gesprek wordt de vraag verhelderd, waarna de vraagsteller uit de groep plaatsvervangers kiest voor belangrijke personen uit diens familie of systeem.
Het wonderlijke is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. De begeleider zoekt dan, o.a. door de positie van de plaatsvervangers te veranderen, naar een voor ieder passende plek. Rituele uitspraken kunnen dit proces ondersteunen.