“Verlost te zijn uit de gevangenschap van de grond
betekent voor de boom geen vrijheid”

Rabindranâth Tagore (1861-1941) Indiaas dichter

 

Mijn naam is Marjan Meddens; huisarts en huisarts-docent,
voorheen werkzaam in het centrum voor integratieve geneeskunde Hypericon in Nijmegen.

Op een praktische manier combineer ik het universitaire denken met het werken vanuit hart en ziel. Ik zie in mijn werk hoe sterk familiekrachten kunnen zijn en hoe ze met deze methode op een milde manier beinvloed kunnen worden.

Door deze workshops wil ik graag mensen (nader) laten kennismaken, met deze prachtige manier om levensvragen te zien, en er mee te werken.

Zijn, Zien en Handelen

21 januari, 17 maart en 21 april 2024

3 daagse cursus systemisch werken voor zorgprofessionals, met aandacht voor samenwerking lichaam en geest.  O.l.v. Karin van Dijk en Marjan Meddens in Nijmegen.

Het opstellingenwerk geeft soms het gevoel dat je achter het probleem kan kijken, om vandaaruit nieuw licht te werpen op wat zich als moeilijk, verknoopt of ingewikkeld aandiende.  Het geheel wordt helder, de persoon in kwestie is meestal stil en in verwerking, en in de groep ontstaat ontspanning.

In deze cursus gaan we met Marjan en Karin, integratief werkend huisarts en fysiotherapeut, beide een rijke ervaring in energetisch en opstellingenwerk, op pad, om zelf meer in balans te komen, én om handvatten te krijgen om in de eigen spreekkamer of behandelkamer meer systemisch te gaan werken. Steeds opnieuw blijkt dat hierbij de lichaamsgewaarwording van belang is, of zelfs de weg wijst.  Dat gaan we oefenen. 

En we gaan leren zien. Zien waar je zelf bent of waar je nog niet bent, zien en ruimte maken voor waar de patiënt of cliënt is, o.a. door het lezen van de lichaamstaal. Haar of hem te kunnen ophalen waar zij of hij is, en díe stap laten ontstaan die nu passend is. 

We gebruiken oefeningen, uitleg en natuurlijk gaan we ook opstellen. 

Marjan heeft 33 jaar gewerkt als huisarts, waarvan het merendeel in integratief centrum Hypericon, ze heeft een achtergrond in Antroposofie, homeopathie, en systemisch werk. Ze is jarenlang als huisarts-opleider verbonden geweest aan de Radboud universiteit. Juist het combineren van “met de voeten in de aarde” enerzijds en een brede spirituele blik anderzijds, kenmerken haar.  Marjan’s stijl is zowel zacht als direct, diepgaand en met humor.

Karin is geïntrigeerd door de verbinding van het lichaam en ziel. 
Ze heeft een achtergrond als antroposofisch fysiotherapeute, craniosacraaltherapeute en systemisch werk via het lichaam. Hoe en wat een mens beweegt, is waar ze naar kijkt.
Karin heeft een nuchtere aanpak met diepgang.

 

Praktische zaken: 

Zondagen: 21 januari, 17 maart en 21 april 2024

Locatie
Groesbeekseweg 96 Nijmegen

Tijden
10.00-16.30, uur
10.00-10.30 inloop, met koffie en thee,
10.30 START

Kosten
voor 3 dagen: € 330,- (dit heeft de voorkeur).
Eén dag meedoen is mogelijk: €120 per dag
Lunch en koffie, thee en versnaperingen zijn inbegrepen. 

Rekening
NL12 TRIO 0197 8021 25 tnv: M.J.G. Meddens
o.v.v. 3daagse ZZH, bij voorkeur 1 week vóór aanvang 

Aanmelden marjan_meddens@hotmail.com
(kan in spam komen, dus check of je reactie krijgt)
of via Whatsapp: 06 5143 6465

Reflectie op de dood:
workshop voor zorgverleners 

25 februari 2024

Het thema van deze workshop is: ”Hoe verhoud ik me als zorgverlener tot de dood?”

Artsen en zorgverleners houden zich bezig met ziekte en gezondheid. In het verlengde van ziekte en gezondheid liggen leven en dood. Dát we dood gaan is voor elke mens een zekerheid. Hoe lang de weg daarheen is en hoe die weg eruit ziet is het resultaat van een krachtenveld dat niet geheel te overzien is. We proberen er als werkers in dit veld wel zicht op te krijgen bijvoorbeeld door statistieken te gebruiken, een prognose of een beeld van een ziekte te maken. Bij ons zorgwerkers nu, ligt als onderdeel van ons werk de impliciete of expliciete uitnodiging om ons te begeven in dit krachtenveld.

 • In deze workshop onderzoeken we wat elk van ons met deze uitnodiging gedaan heeft, én wat dat vervolgens met ons doet:
  Voelen we ons verantwoordelijk voor het (langer) leven van onze patiënten?
 • Als we deze verantwoordelijkheid hebben genomen was dat een bewust of een onbewust besluit?
 • Wanneer hebben we dit besluit genomen; bij de keuze van de opleiding, de eed van Hippocrates of onze eerste acute patiënt?
 • Wat gebeurt er met ons als we het gevoel hebben dat door ons toedoen de dood van de patiënt versneld is?
 • Staan we alleen in deze verantwoordelijkheid? Wat of wie biedt steun
 • En wat gebeurt met ons, als de dood in uiteindelijk sterker blijkt dan de wij: verandert er iets? Of houdt ons werk op, of “begint” het in zekere zin?

Bovenstaand zelfonderzoek krijgt een kader doordat we starten met een inleiding over het historisch perspectief van de visie op de dood: hoe is er in het verleden tegen de dood aangekeken in verschillende culturen zoals: de Egyptenaren, de Grieken en de Christenen? Wat voor consequenties had dit voor de positie van de toenmalige zorgverleners? Wat is er veranderd in de positie van arts of zorgverlener, door het uit elkaar groeien van wetenschap en religie en de daarop volgende tijd van groeiend materialisme?

De huidige wetenschappelijke stroming houdt zich bezig met wat empirisch onderzoekbaar is; het gebied na de dood is dat niet, en is daarmee “niet wetenschappelijk”. Wat betekent het verdwijnen van dat perspectief na de dood?

 • Methodieken die we verder zullen gebruiken;
   Inquiry: dit is een oefening uit de Almaaz methode. Het is een zelfonderzoek, waarbij je je hardop een of enkele vragen steeds opnieuw stelt en je op die manier “onderzoekt” hoe je je tot het onderwerp verhoudt. Er is een verdiepende werking doordat er een of twee “getuigen” bij zijn, die neutraal dit zelfonderzoek aandachtig meemaken.
 • Aan het einde van de workshop zullen we een oefening uit de familie/systeem-opstellingen doen waarbij we lijfelijk uitdrukken en ervaren wie sterker is: jij of de dood; dit nadat we stilgestaan hebben bij ons eigen beeld van de dood.

Het is vanzelfsprekend dat de behandeling van dit onderwerp zorgvuldigheid en respect vereist; hier wordt in de workshop aandacht aan besteed.

Marjan Meddens, huisarts

 

Praktische zaken: 

Zondag 25 februari 2024

Locatie
Groesbeekseweg 96 Nijmegen

Tijden
10.30- 17.00 uur
10.00-10.30u inloop

Kosten
 € 120,- 
Lunch, koffie en thee inbegrepen. 

Rekening
NL12 TRIO 0197 8021 25 tnv: M.J.G. Meddens
o.v.v. reflectie op de dood

Aanmelden marjan_meddens@hotmail.com
(kan in spam komen, dus check of je reactie krijgt)
of via Whatsapp: 06 5143 6465

Eendaagse Opstellingen

3 maart 2024 met Marjan Meddens

Op 3 maart 2024 is er een open workshop systeemwerk of opstellingen in de grote ruimte van de pastorie aan de Groesbeekseweg 96 in Nijmegen.

10.00u inloop
Start 10.30u tot 17.00u
Lunch, koffie en thee inbegrepen. 

De prijs is zelf te bepalen tussen € 85,- en € 130,- afhankelijk van wat je vindt dat je op kunt brengen.
Ik werk niet met verschil in prijs tussen wel of niet opstellen, omdat de keuze daartoe ter plekke kan veranderen, en de waarde van een dag vaak niet wordt bepaald door wel of niet opstellen.

Betaling vóór 15 feb op: NL12 TRIO 0197 8021 25
tnv M.J.G. Meddens ovv opstellen 03-03-24.

Opgave vóór 15-02-24, per email: marjan_meddens@hotmail.com 
Graag daarbij ook je telefoonnummer opgeven, dan kan ik een app-groep maken om kort berichten door te geven.
Er is plaats voor ongeveer 12 personen.  

Tot ziens op zondag 03 maart

Marjan Meddens is integratieve huisarts, en heeft vanaf haar studie gezocht naar een hele en helende vorm om de onevenwichtigheden in lichaam en geest te benaderen. Enerzijds wordt het op dit pad duidelijk hoezeer lichaam en geest een eenheid zijn. Anderzijds blijkt hoezeer het systeem, waar iemand deel van is, mee bepaalt én meebeweegt, met wat er gaande is. Bijvoorbeeld familie, werk of maatschappelijke invloeden bepalen mede iemands gezondheid, of psychische balans. 

Via het opstellingenwerk krijgen we een blik ín het persoonlijke systeem. Dat kan het familiesysteem zijn, of ook het interne systeem, of misschien delen van het maatschappelijke leven. Vanuit die subtiele blik kunnen we de ziel uitnodigen om weer in beweging te komen waar ze vast heeft gezeten. Deze beweging kan meer balans en gezondheid teruggeven in je leven. Dit werk kan zowel individueel, als in een groep met representanten gedaan worden. Op deze dag kiezen we voor het laatste.

Marjan heeft vanuit haar rijke ervaring als huisarts en mensenbegeleider een persoonlijke stijl ontwikkeld, die zowel direct en helder, als diepgaand en eerlijk is, en tevens licht en humorvol.

Bevrijd jezelf
van verstrikkende
familierelaties

Een artikel uit ‘Medisch Dossier’,

Iedereen heeft een eigen plek binnen een gezin en binnen een familie.
Als het goed is, dan is dat een passende. Deze positie heeft indrukwekkend veel invloed en blijft doorwerken. Onbewust. Wie in het leven vastloopt of steeds hetzelfde probleem tegenkomt, zou het antwoord kunnen vinden in de eigen familiaire verhoudingen.
Systemisch werk maakt dat mogelijk. Dat is een therapeutische methode die beter bekend is onder de naam ‘Familieopstellingen’, en is ontwikkeld door de Duitse psychiater Bert Hellinger.

lees meer –>

Familie opstellingen

Familie opstellen is een methode om verandering te brengen in een probleem of vastzittend thema van iemand. De methode is opgezet door Bert Hellinger; en in de afgelopen decennia verspreid in Europa en daarbuiten.

Allemaal worden we in een familie geboren en we behoren tot dit systeem. In de loop van het leven kunnen we tot een nieuw systeem gaan behoren als we iets aangaan met andere mensen of kinderen krijgen. Het kan zijn dat we dit beleven in liefde en vrije verbondenheid; maar ook kan het zwaar voelen of niet verbonden. Meestal is er dan een verstrikking. Bewust en onbewust kan een verstrikking invloed hebben op iemands leven: bijv. een terugkerende somberheid of onrust; het niet kunnen vinden van een eigen plek in partnerschap of werk.

In een opstelling, waarbij door middel van plaatsvervangers iemands systeem letterlijk in de ruimte opgesteld wordt, is de begeleider bezig om voor iedereen de juiste plek te vinden. Deze nieuwe ordening wordt vaak als helend beleefd. Het probleem of de vraag die ingebracht wordt, hoeft niet rechtstreeks met familie te maken te hebben. Enerzijds omdat het verband niet altijd bij voorbaat duidelijk zal zijn; anderzijds omdat het ook mogelijk is om een ander systeem dan de familie op te stellen: soms stellen we abstracte begrippen op, als “de dood “ of “het verlangen”.

Hoe gaat een familieopstelling?

Er wordt gewerkt in een groep van 8 tot 16 personen, waarvan er één zijn of haar thema en vraag inbrengt. Door middel van een kort gesprek wordt de vraag verhelderd, waarna de vraagsteller uit de groep plaatsvervangers kiest voor belangrijke personen uit diens familie of systeem.

Het wonderlijke is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. De begeleider zoekt dan, o.a. door de positie van de plaatsvervangers te veranderen, naar een voor ieder passende plek. Rituele uitspraken kunnen dit proces ondersteunen.