“Verlost te zijn uit de gevangenschap van de grond
betekent voor de boom geen vrijheid”

Rabindranâth Tagore (1861-1941) Indiaas dichter

 

Mijn naam is Marjan Meddens; huisarts en huisarts-docent,
voorheen werkzaam in het centrum voor integratieve geneeskunde Hypericon in Nijmegen.

Op een praktische manier combineer ik het universitaire denken met het werken vanuit hart en ziel. Ik zie in mijn werk hoe sterk familiekrachten kunnen zijn en hoe ze met deze methode op een milde manier beinvloed kunnen worden.

Door deze workshops wil ik graag mensen (nader) laten kennismaken, met deze prachtige manier om levensvragen te zien, en er mee te werken.

Praktijk, Inzicht en Ervaring

(vervolg) CURSUS OPSTELLINGEN en systemisch inzicht voor zorgprofessionals

3 zondagen herfst 2024 :
22 september, 27 oktober en  
24 november

3 daagse (vervolg)cursus systemisch werken voor zorgprofessionals, met Marjan Meddens.

Ons werk als zorgverleners is praktijkwerk.
Het gaat niet alleen om wat we in onze opleidingen geleerd hebben, maar ook om wat de werkelijkheid van ons vraagt.
Vaak blijkt deze werkelijkheid complexer dan onze analyses. Een ontmoeting met en vervolgens een verdieping in het systemisch werk kan een deur openen, om meer te zien, en anders te handelen. En zo wordt een analyse soms een synthese, omdat we onze intuïtie gaan combineren met de inzichten van het systemisch werk.

We gaan zien hoe ruimtelijkheid en resonantie werken, aan en in ons lijf en dat van onze patiënten. We gaan zien wat niet gezegd, maar wel aanwezig is. We gaan oefenen en we gaan opstellen.

Cursisten:
Teruggaan tot de kern, hoeveel kracht dat geeft
Op veel niveaus heb ik wat geleerd
Indrukwekkend hoeveel je lichaam weet, als je er naar luistert
Bijzonder geraakt

Marjan heeft 33 jaar gewerkt als huisarts, waarvan het merendeel in integratief centrum Hypericon, ze heeft een achtergrond in Antroposofie, homeopathie, en systemisch werk. Ze is jarenlang als huisarts-opleider verbonden geweest aan de Radboud universiteit. Ze geeft les aan de landelijke opleiding tot leefstijlarts (AIM). Juist het combineren van “met de voeten in de aarde” enerzijds en een brede spirituele blik anderzijds, kenmerken haar. Marjan’s stijl is zowel zacht als direct, diepgaand en met humor. 

Praktische zaken: 

22 september, 27 oktober en 24 november 2024

Locatie
Groesbeekseweg 96, Nijmegen

Tijden
10.30-17.00, uur
10.30-11.00 inloop, met koffie en thee,
11.00 START

Kosten
voor 3 dagen: € 360,- (dit heeft de voorkeur).
Eén dag meedoen is mogelijk: € 130,-  per dag
Lunch en koffie, thee en versnaperingen zijn inbegrepen. 

Rekening
NL12 TRIO 0197 8021 25 tnv: M.J.G. Meddens
o.v.v. 3daagse PIE.
Bij opgave de helft aanbetalen,
tot 1 maand tevoren de andere helft. Daarna geen restitutie meer.

Aanmelden marjan_meddens@hotmail.com
(kan in spam komen, dus check of je reactie krijgt)
of via Whatsapp: 06 5143 6465

Bevrijd jezelf
van verstrikkende
familierelaties

Een artikel uit ‘Medisch Dossier’,

Iedereen heeft een eigen plek binnen een gezin en binnen een familie.
Als het goed is, dan is dat een passende. Deze positie heeft indrukwekkend veel invloed en blijft doorwerken. Onbewust. Wie in het leven vastloopt of steeds hetzelfde probleem tegenkomt, zou het antwoord kunnen vinden in de eigen familiaire verhoudingen.
Systemisch werk maakt dat mogelijk. Dat is een therapeutische methode die beter bekend is onder de naam ‘Familieopstellingen’, en is ontwikkeld door de Duitse psychiater Bert Hellinger.

lees meer –>

Familie opstellingen

Familie opstellen is een methode om verandering te brengen in een probleem of vastzittend thema van iemand. De methode is opgezet door Bert Hellinger; en in de afgelopen decennia verspreid in Europa en daarbuiten.

Allemaal worden we in een familie geboren en we behoren tot dit systeem. In de loop van het leven kunnen we tot een nieuw systeem gaan behoren als we iets aangaan met andere mensen of kinderen krijgen. Het kan zijn dat we dit beleven in liefde en vrije verbondenheid; maar ook kan het zwaar voelen of niet verbonden. Meestal is er dan een verstrikking. Bewust en onbewust kan een verstrikking invloed hebben op iemands leven: bijv. een terugkerende somberheid of onrust; het niet kunnen vinden van een eigen plek in partnerschap of werk.

In een opstelling, waarbij door middel van plaatsvervangers iemands systeem letterlijk in de ruimte opgesteld wordt, is de begeleider bezig om voor iedereen de juiste plek te vinden. Deze nieuwe ordening wordt vaak als helend beleefd. Het probleem of de vraag die ingebracht wordt, hoeft niet rechtstreeks met familie te maken te hebben. Enerzijds omdat het verband niet altijd bij voorbaat duidelijk zal zijn; anderzijds omdat het ook mogelijk is om een ander systeem dan de familie op te stellen: soms stellen we abstracte begrippen op, als “de dood “ of “het verlangen”.

Hoe gaat een familieopstelling?

Er wordt gewerkt in een groep van 8 tot 16 personen, waarvan er één zijn of haar thema en vraag inbrengt. Door middel van een kort gesprek wordt de vraag verhelderd, waarna de vraagsteller uit de groep plaatsvervangers kiest voor belangrijke personen uit diens familie of systeem.

Het wonderlijke is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. De begeleider zoekt dan, o.a. door de positie van de plaatsvervangers te veranderen, naar een voor ieder passende plek. Rituele uitspraken kunnen dit proces ondersteunen.