“Verlost te zijn uit de gevangenschap van de grond
betekent voor de boom geen vrijheid”

Rabindranâth Tagore (1861-1941) Indiaas dichter

 

Mijn naam is Marjan Meddens; huisarts en huisarts-docent,
voorheen werkzaam in het centrum voor integratieve geneeskunde Hypericon in Nijmegen.

Op een praktische manier combineer ik het universitaire denken met het werken vanuit hart en ziel. Ik zie in mijn werk hoe sterk familiekrachten kunnen zijn en hoe ze met deze methode op een milde manier beinvloed kunnen worden.

Door deze workshops wil ik graag mensen (nader) laten kennismaken, met deze prachtige manier om levensvragen te zien, en er mee te werken.

gebonden of verbonden?
Systemisch werken met en voor
zorg-professionals

Als arts, psycholoog of andere zorg-professional kun je merken dat het verhaal van de patiënt meer bevat dan datgene wat in een consult aan de orde komt of kan komen.
Het opstellingenwerk zoals ontwikkeld door Bert Hellinger, biedt de mogelijkheid om verder te kijken. En iets van de magie van het leven te openen, waar het normaal gesloten blijft.

In deze workshop bieden we de mogelijkheid om met eigen thema’s aan de slag te gaan, als ook om een stap te zetten om er mee te gaan werken in je eigen vak.
We gaan, na een inleiding, opstellingen doen, soms met tekst en uitleg, waarbij de veiligheid voor iedereen voorop blijft staan.

Marjan heeft ruim 20 jaar ervaring met opstellingen, ze heeft er in haar huisartsenpraktijk mee gewerkt, en gezien hoeveel verrijking dit kan brengen. In de medische en de zorg-wereld wordt het echter nog weinig ingezet. De workshops zijn opgezet om daar verandering in te brengen.
Marjan’s stijl is zowel zacht als direct, diepgaand en met humor.

Een verdiepende dag met opstellingen.
Onder leiding van Marjan Meddens.

Zondag 15 oktober 2023

Locatie
Groesbeekseweg 96
Nijmegen
Tijden
10.30u -17.00u,
eerste half uur inloop.
Kosten
€ 120,- incl. drinken en lunch.
Rekening
NL12 TRIO 0197 8021 25 tnv: M.J.G. Meddens

Aanmelden marjan_meddens@hotmail.com
of via Whatsapp: 06 5143 6465

Bevrijd jezelf
van verstrikkende
familierelaties

Een artikel uit ‘Medisch Dossier’,

Iedereen heeft een eigen plek binnen een gezin en binnen een familie.
Als het goed is, dan is dat een passende. Deze positie heeft indrukwekkend veel invloed en blijft doorwerken. Onbewust. Wie in het leven vastloopt of steeds hetzelfde probleem tegenkomt, zou het antwoord kunnen vinden in de eigen familiaire verhoudingen.
Systemisch werk maakt dat mogelijk. Dat is een therapeutische methode die beter bekend is onder de naam ‘Familieopstellingen’, en is ontwikkeld door de Duitse psychiater Bert Hellinger.

lees meer –>

Familie opstellingen

Familie opstellen is een methode om verandering te brengen in een probleem of vastzittend thema van iemand. De methode is opgezet door Bert Hellinger; en in de afgelopen decennia verspreid in Europa en daarbuiten.

Allemaal worden we in een familie geboren en we behoren tot dit systeem. In de loop van het leven kunnen we tot een nieuw systeem gaan behoren als we iets aangaan met andere mensen of kinderen krijgen. Het kan zijn dat we dit beleven in liefde en vrije verbondenheid; maar ook kan het zwaar voelen of niet verbonden. Meestal is er dan een verstrikking. Bewust en onbewust kan een verstrikking invloed hebben op iemands leven: bijv. een terugkerende somberheid of onrust; het niet kunnen vinden van een eigen plek in partnerschap of werk.

In een opstelling, waarbij door middel van plaatsvervangers iemands systeem letterlijk in de ruimte opgesteld wordt, is de begeleider bezig om voor iedereen de juiste plek te vinden. Deze nieuwe ordening wordt vaak als helend beleefd. Het probleem of de vraag die ingebracht wordt, hoeft niet rechtstreeks met familie te maken te hebben. Enerzijds omdat het verband niet altijd bij voorbaat duidelijk zal zijn; anderzijds omdat het ook mogelijk is om een ander systeem dan de familie op te stellen: soms stellen we abstracte begrippen op, als “de dood “ of “het verlangen”.

Hoe gaat een familieopstelling?

Er wordt gewerkt in een groep van 8 tot 16 personen, waarvan er één zijn of haar thema en vraag inbrengt. Door middel van een kort gesprek wordt de vraag verhelderd, waarna de vraagsteller uit de groep plaatsvervangers kiest voor belangrijke personen uit diens familie of systeem.

Het wonderlijke is dat steeds blijkt dat de representanten toegang krijgen tot de persoon die ze vertegenwoordigen. De begeleider zoekt dan, o.a. door de positie van de plaatsvervangers te veranderen, naar een voor ieder passende plek. Rituele uitspraken kunnen dit proces ondersteunen.